Over Nieuws Prestaties Winkel Gangenpaarden Paarden Hengsten Impressies Video's Afspraken
Startseite Prestaties Training

Prestaties


Training Rijlessen Cursus

Disclaimer Contact

Gangenpaardentraining

VORMING VOOR PAARD EN RUITER

Aegidienberger

Uw partner rondom het paard

Richard Oré biedt u advies en ondersteuning op maat: van de opleiding van jonge paarden vanaf het grondwerk, de eerste stappen onder het zadel tot helemaal aan de professionele voorbereiding voor deelname aan shows en wedstrijden.

Grondbeginselen

Bij de keuze voor de juiste methoden en werkwijzen voor de vorming van paarden staan telkens centraal de gezondheid en het welbevinden van het paard, het werkplezier en het vertrouwen tussen paard en ruiter.

Paso Fino rijden met bosal

Wij doen dat in nauw overleg met onze klanten, die vaak al een jarenlange relatie met ons hebben. Niet zelden vinden we zo samen oplossingen voor soms hardnekkige problemen.

Het paard staat bij ons in het middelpunt

Bitloos rijden

They are usually started bitless in a Paso Bosal.

De opleiding houdt rekening met de individuele talenten en karaktereigenschappen van het paard. Al als veulen zijn we bezig met de gewenning aan het halster en aan de omgang met mensen.

De basis van de opleiding van jonge paarden zijn geduldig grond- en longeerwerk. Doel daarvan is het opbouwen van vertrouwen, discipline en het ontwikkelen van het aangeboren gangenpotentieel. Balans en spieropbouw komen tot stand via zorgvuldig samengestelde gymnastische oefeningen.

Op vierjarige leeftijd worden de paarden behoedzaam aan het zadel en het eerste ruitergewicht gewend. Met behulp van een Columbiaanse Bosal zonder gebit raken ze meer en meer gewoon aan de bedoelingen van teugelsturing. Afwisseling is hier belangrijk. Veel overgangen, evenwichtsoefeningen, wendingen en nekbuigingen komen er aan te pas, zowel aan de hand als te paard. Door deze geduldige maar standvastige aanpak groeit het paard in kennis, kunde en zelfvertrouwen.

Grondwerk

Ook de eerste buitenritten en gewenning aan natuurlijke hindernissen zoals bruggen, waterpartijen en nauwe doorgangen horen tot het opleidingsprogramma en dragen er toe bij dat het jonge paard kan opgroeien tot een evenwichtige partner in uw vrije tijd- en sportbeoefening.

Na een doordachte basisopleiding staat de verdere ontwikkeling van de gangen op de voorgrond. Dat gebeurt zowe aan de hand van de dubbele longe als onder het zadel.

De paarden leren zuiver en gelijkmatig te tölten en daarbij de achterhand goed door te zetten. Pas- en drafonregelmatigheden worden gecorrigeerd. Doel is steeds het bevorderen van een ruime, mooie en krachtige tölt.

Na ongeveer een jaar wordt het paard gedurende een overgangsfase geleidelijk gewend aan het gebit. Langs deze weg van geduld, deskundigheid en consistentie wordt toegewerkt naar een paard dat attent reageert op de minste teugel- en gewichtshulpen en dat met één hand gereden kan worden.Afgestemd op de individuele kwaliteiten kan een verdere verdieping van de opleiding worden aangeboden, waarin het paard wordt uitgedaagd zijn talent en uithoudingsvermogen geheel te benutten. Deze aanpak kan er bijvoorbeeld op zijn gericht het paard speciaal voor te bereiden op shows en wedstrijden.

Samenwerken

Richard werkt graag met zijn klanten samen. Ze zijn altijd welkom op elke gewenste wijze in de opleiding te participeren of naar de training te komen kijken. Zo krijgt u ondersteuning en advies op maat. Bij u aan huis of op Eichenhof in Duitsland.